Reparatura klupa

Reparatura starih parkovnih klupa

Reparatura parkovnih klupa na licu mjesta – naš dolazak na teren.
Klupa barok lijevani aluminijum

Reparatura starih parkovnih klupa

Reparatura parkovnih klupa na licu mjesta – naš dolazak na teren.
Izmjena daski (vrsta drveta po želji naručitelja) ili obnova starih ako je u mogućnosti.
Pjeskarenje, bojanje i zaštita postolja.
Izmjena vijaka.